356

Powdery amag sa isang puno ng mansanas

Hardin

Mga Bulaklak

Mga hayop